Hội thảo quốc tế hàng đầu của Châu Âu và Châu Á về lĩnh vực Du lịch với chủ đề: "Towards an International Network for Studying Food Habits"

Hội thảo quốc tế “Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam” sẽ được Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN” vào tháng 11/2013. Ban tổ chức trân trọng kính mời các chuyên gia, học giả, các cá nhân quan tâm viết bài tham dự hội thảo.