Học bổng nhằm hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu đã có học vị tiến sĩ trẻ và xuất sắc của Việt Nam trao đổi hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu hàng đầu tại các trường đại học và các tổ chức khác của Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Chính phủ Anh thông qua Quỹ Newton

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế

Bộ Ngoại giao Israel thông báo học bổng tham gia khóa học "Năng lượng sạch - Công nghệ môi trường, giải pháp và hệ thống quản lí như là công cụ phát triển vùng".