quocdata

Họ và tên: 
Nguyễn Quốc Đạt
Học hàm, học vi: 
Đơn vị: 
Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: 
quocdata@vnu.edu.vn
Điện thoại: 
01662931201, 0936479402
Chuyên ngành đào tạo: 
Ngoại khoa
Các hướng nghiên cứu: 
Ngoại tiêu hóa
ung thư

Lịch sử

Đã tham gia được
1 năm 6 months